Makaleler

Çocuklarda Dislipidemi Araştırması

Çocuklarda Dislipidemi Araştırması

Kanda total kolesterol, LDL – K seviyelerinin yüksek, HDL – K seviyelerinin düşük olması dislipidemi olarak adlandırılmaktadır.

Dislipidemi, çocuklarda da 9 yaş gibi erken yaşlarda başlayabilmektedir. Bu durum erişkin yaşlarda obezite, diyabet, hipertansiyon gibi risk faktörleriyle birlikte kardiyovasküler hastalık riskini artırmaktadır.

Çocuklarda 9 – 11 yaş arasında dislipidemi tetkiklerinin yapılması önerilmektedir. Aile öyküsü varsa 2 yaşdan itibaren bakılması gerekli görülmektedir.

  • PAYLAŞ :